Sunday, August 18, 2013

Gubatteeeeee Gubattee Gubattee

Gubatteeeeee Gubattee Gubattee
yaa bosona Baalee bosona Booranaa
Wallaggas gubattee hararis jalqabdee
jimmattis darbuufiiiiiiiiiiiiiii
yaa bosona oromiyaa
qabeeenya hin argamnee,...
gubatteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ilmaan keenya ajjeeftee,kaan hidhaatti guurtee,
yaa oromoo maal ilaallaaa abdii keenya kamii,
hojjennee hin sooromnuu,
yookaan boqonnaa hin qabduu,
yoo hojjennee quufnee hin nyaaanuuu ,
yaa lammiikooo maal nuuf woyyaa,
ka'i kaasi walbarsiisi,walhubachiisi,hin taa'iin lammiikoo bakka hundaatti barsiisi.
yaa lammii booreeni nutti haft jirti.

No comments:

Post a Comment