Albama HaaraaHagayyaa 10,2015Sabboonaan Oromoo Dhaloota qubee Artistii Galaanaa Gaaromsaa wallee haarawaa(Albeema Haarawaa) Haala Afaan,
seenaa,Aadaa, Eenyummaa fi Sabbonummaa fi Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu danda’uun qopheese.
Guyyaa Boruu bakkaa Uummatni Oromoo 4000 ol argaman Magaalaa Finfinnee kiiloo 6 Caffee Araaraatti ebbisiisuuf Qophiin dursaa xummuramee jiraachuun hubatameera. Uummatni Oromoos guyyaa kanaa aadaa,Afaan, Seenaa, Gootummaa, fi Sabboonummaa Oromummaa isaa jabeeffachuuf bakka kanatti argamuuf guyyaa har’aa Godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa albeema artistii sabboonaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Eebbisiisuun Eenyummaa isaa jabeeffachuun magaalaa Finfinnee galaa jiraachuun ibsame jira.Guyyaa Boruu akka L.Htti Hagayyaa 3/2007 Magaalaa Finfinnee keessatti uummatni Oromoo kumaan lakkaawamu kan tilmaamamu argamee eenyummaa, Oromummaa fi sabboonuummaa isaanii jabeeffachuu fi seenaa fi Afaan ofii dagaagsuuf kan wal argan ta’uun ibsamee jira.
walleen Artistii Galaanaa Gaaromsaan qophaa’ee kunis kan Gootota Oromoo faarsuu fi Seenaa fi aadaa Uummataa Oromoo faarsuun tokkummaa fi jaalala Oromummaan kan guutame Guyyaa boruu Uummata Oromoo hundaaf gadi Lakkifamuuf jira. Artistii saboonaa Oromoo dhaloota qubee keenya cina dhaabbachuun aadaa,afaan, seenaa,Duudhaa, Sabboonummaa, tokkummaa fi Oromummaa keenyaa qophii kana irratti argamuun haa jajjabeeffannu!!
Audio Player
Audio Player Audio Player