Tuesday, November 5, 2013

Barattooti Oromoo Waggaa Haaraa Yuuniversitii Amboo Itti Simataman Dhadannoo Warraaqsaa Dhageessisan.

Gabaasaa Qeerroo Yuuniversitii Amboo Sadaasa 05,2013
QerroooGabaasaa Qeerroo yuuniversitii Amboo irraa,Sadaasa 03/2013 guyyaa barattootni haaraan Yuuniversitii Amboo itti mooraa seenaniidha. Guyyaan kun Baga Nagaan Dhuftan barattoota haaraadhaaf kan godhamu qofa osoo hin taanee uummata jiraattoota Amboo fi magaalaa Gudar keessatti guyyaa itti eenyummaa ofiillee yaadatan tahee argame. Akka madda gabaasaa kanaatti afeerraan barattoota kanaaf godhame magaalaa Gudar Hoteela SEENAAF jedhamu keessatti yoo tahu magaalaa kana kaasaanii barataa,hojjetaa fi walii galatti uummata naannoo kanaa tahuudhaan dhiichisa sirba qabsoo Oromiyaa maaltu gadhiisaa.. akkasuma Yaa ijoolle harka rukutaatii WBO faarsinaa Ilil jedhaatii jechhuudhaan uummata kakaasuu fi jalee wayyaanee ammo garaa gubaa turaniiru,kun guyyaa saa 7:00 irraa kaasanii hanga halkan keessaa saa 5:00tti daandii Gudarii fi Amboo gidduu jiru daandii konkoltaa cufuudhaan sirboota qabsoo sirbuun yaadannoo gurguddaa uummata oromoo naannoo sanii gidduutti barattoota haarawaadhaan wal qabsiisanii taasisanii jiru. Akka gabaasaan kun addeesuutti sirba qabsoo sirbame irratti uummanni jiru hunduu osoo amantaadhaan hin qoodamiin ittti hirmaachuudhaan dina ilmaan oromoo hinaafsisaa turaniiru. Dhuma irrattis dhaadannolleen adda addaa barattootaan magaalaa Amboo keessa ergaa seenanii dhageessifamaa tureera. Dhaadannowwan gaggabaaboo gabaasaa waliin nu gahan keessaa:
  • Hin Taainaa Kaaa Ni Falmannaa Yaa Uummata Oromoo!!
  • Gadaan Gadaa Bilisummaati!!!
  • Oromiyaan Kan Oromooti!!
  • Dargaggoon Oromoo Maaf Teessa Kaatee Bosona Hin Galtuu????
  • Oromiyaan Ni Bilisoomti!!
  • Injifannoon Kan Uummata Balaa!!
  • Jedhuun dhaadannowwan kana fakkaatan dhageessisaa akka turan Qeerroon gabaasee jira.
  • Qabsoon Itti Fufa!
Kanneen jedhan turuu Qeerroon gabaasa.

No comments:

Post a Comment