Saturday, May 10, 2014

DHAAMSA UMMATA NAGAA JAALATANIIF

''MESSEGE TO ALL PEACE LOVING CITIZENS''!!!!!

By Afomia yosef
HUNDAA:UMMANI OROMOO WOGGOOTA DHEERAF MOTUMMOOTA BIYYATII SAN BULCHAA TURANIIF AMMAS KAN BULCHAA JIRANIIN DHIIBA KANA HIN JEDHAMNE IRRA GAYA DARGGAGOONI BARATAA AJJEEFAMA,KAN
HAFAN IMMOO BIYYA BAQATAA ABBOOTIIN ISAANI LAFA IRRAA BUQIFAMAA AFAANIIF SEENA ISAANI HARKAA BALLESSAA, JIRAATANIIRU AMMAAS OROMOON GAAFIIN INNI GAAFATAA JIRU GAAFILEE ARMAAN DURA KAASARU IRRA ADDA MITI,GARUU WANNA ADDA GODHU TOKKO QABA INNIS OROMOON TOKKO TA'AA JIRA KUN IMMO UMMATA BAL'AA
KANAAFU INJIFANNOO GUDDAADHA TOKKO YOO TA'EE BIYYATII SANIIF OSOO HIN TAANE KAN BIRAATIIFU NI GAHA,KANAAFUU DHAAMSI ANI UMMATOOTA BIRAATI QABUU GAAFFILEE AMMA BARATTONNI KEEGNA
KAASARAN KAN CHINAA DHAABBACHUUDHAAN SABA KANA WAJJIIN SEENA AKKA HOJJATAN DHAAMSAA ISINII DABARSA!!!NAGAYAAN NA TAA'AA.!!!!!!!

No comments:

Post a Comment