Sunday, May 4, 2014

OSLOO: WAAMICHA HIRIIRA MORMII

GAAFA GUYYAA 9-05-2014

 HAWAASI OROMOO BIYYA SKAANDINEVIYAA KEESSA JIRAATTAN HUNDI MAGAALAA OSLOOTTI HIRIIRA SAA’ATII 10:00 IRRAA JALQABEE GODHAMU IRRATTI HIRMAATTANII DIRQAMA LAMUMMAA AKKA BAATAN HAWAASI OROMOO OSLOO IYYAA , IYYA DABARSAA ISINIIN JEDHA.    KAAYYOO HIRIIRICHAA
  • GAAFIIN MIRGAA KAN ILMAAN OROMOO BIYYAA KEESSATTI KAASAA JIRAN GAAFII KEENYAS TAHUU ADDUUNYAAF MULDHISUU
  • AJJEECHAA, HIDHAA FI DARARA MOOTUMMAAN ABBAA IRREE ITOOPHIYAA ILMAAN OROMOO GAAFI MIRGAA KARAA NAGAYAAN GAAFATAN IRRAAN GAHAA JIRU BALAALEFFATUU
  • LEECELLOO YAALA  ILMAAN OROMOO RASAASA  AGAAZII FI FEDARAAL POOLISIITIN RUKUTAMANIF OOLU WALITTI BUUSUU

KANAAFUU ILMA NAMA DHIISI HORIINUU WALIIF GADOODAA TOKKUMMAAN BAANEE SAGALEE UUMMATA KEENYAA HAA DHAGEESSISNU JEDHA HAWAASI OROMOO OSLOO
solong
BILBILA KOREE +47 99 55 79 06/+47 40 04 55 92/+47 92 69 13 72 E-MAIL : oromo@oromooslo.org

No comments:

Post a Comment