Wednesday, June 3, 2015

Maqaa Omisha Inversteraa Jedhuun Bosonni Oromiyaa,Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Adda Addaa Keessaa Haalaan Manca’aa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Waxabajjii 03,2015 Mattuu
IMG_20150530_111420Jaarraa tokkoo oliif qabeenya uummata Oromoo saamaa jiranii fi  kan turan  ammos Imaammata saaminsa qabeenyaa biyya Oromiyaa irratti kan fuula deeffatanii sirni mootummaa Habshootaa, Godina Iluu Abbaabooraa qabeenyaa uumamaa buna,albuudaa,bajjii hoosoo lafa gabbataa jireenya uummataaf tolu qabu daguuginsa fi ciraa bosonaatiin mancasaa jiru.
TPLF/OPDOn qabeenyaa Oromiyaa keessaa yeroo barbaadetti barbadeesse bosona keessa  ABOtu jira kanaaf barbaadaawuu qaba jechuun uummaticha dhaaba kallacha irratti ololus uummaanni fudhachuufii hin dandeenye.  Yeroo ammaa kana diinagdeen Impaayera biyyatti gita bittootaa kanaaf ooluu irraa  kan ka’es ilmaan Oromoo baratanii maqaa hojii uumuu jedhuun dirreerratti rakkatanii yeroo gamuuf waan nyaatanii jiraatan dhabuu irraa  mooraa waraana Wayyaaneetti galuu dirqamu, Ilmaan Tigiraay immoo imaammata lafa babal’ifannaa argatanii wayita Oromoodhaan lafa qotattee bultu siilaachuuf lafti hin jiru jedhanitti Oromiyaa keessa basha’anii  jiraachuuf carraa argatanii kunoo bosonni aanaa Dhidheessaa Godina Iluu Abbaabooraa akkanaan manca’aa jira.
Lafa babal’ifannaa guutummaa Iluu Abbaa booraa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti Habashooti kaabaa haalaan qubsiifamaa akka jiranis beekamaa dha.

No comments:

Post a Comment