OPDO.jpg saamtuuGabaasaa Hagayyaa 5,2014, Godina  Shawaa Lixaatti gaaffii mirga fi dimookiraasii kabajamuu mirga abbaa biyyuummaa goototni dargaggootni batrattootni Oromoo fi waliigalatti uummaatni Oromoo hundi itti hirmaachuun karaa nagaa fi dimookiraasii dhiyeeffataniif mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO jedhamtuu humna Waranaatti fayyadamuun ilmaan Oromoo meeshaa tokko illee of harkaa hin qabne irratti warana banuun yakka waraanaa uummata irratti rawwachuu, badii tokko malee jumlaan hidhaatti guuree dararuu fi himata tokko malee qawweedhaan mooraa mana hidhaa keessatti akka ittifaman taafamera, Dargaggootni barattootni Oromoo dhabbilee barnoota olaanoo biyyatti garaagaraa irraa baratan badii tokko malee Oromoo fi Oromummaa qabachuu qofaan barnoota isaanii irra dhorkamaniiru.
Kanneen mana hidhaa  mootummaa abbaa irree Wayyaanee biyyaatti keessatti hidhamanii himata tokko malee afaan qawween ittifamaa jiran irratti himannaa kijibaa qopheessuun raga kijibaa/sobaa miseensota OPDO qindeessuun ilmaan Oromoo mana hidhaa karchallee Amboo keessatti hidhamani jiran dararama jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo Godina Lixaa Shawaa haala kana jabinaan jala bu’uun ragaalee sobaa kanneen bahuuf qophaawan galmee mootummaa keessaa akka argate jira.Jarreen sobaan ilmaan Oromoo irratti raga bahuuf deeman kanas uummanni Oromoo akka dura dhaabbatu uumanni Amboo fi miseensotiin qeerroo jabinaan irratti hojjetaa jiru.
Ergamtooti Wayyaanee (Miseensonni OPDO) 100 Godina Lixa Shawaa keessaa  galmeefamanii ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran irratti raga sobaa keennuun lammii isaanii miidhuuf qophaawan kunis kanneen armaa gadiiti :-
  1. Leejjisaa Jootee tika Wayyaanee Magaalaa Amboo nama yeroo hedduu sabboontota Oromoo ajjeesisaa,hisiisaa fi raga sobaa irratti kenna ture.
  2. Saajiin Mulaaleem Waqjiraa poolisii ta’ee Magaalaa Amboo ganda 01 keessatti kan ramadame nama yeroo hedduu mana ilmaan Oromoo sakkataasisuu fi raga soba ba”aa ture.
  3. Saajiin Hirphasaa Guutamaa poolisii Magaalaa Amboo ganda 01
  4. Ajajaa dhibbaa Birhaanuu Eebbisaa Magaalaa Amboo ganda 01.
  5. Inspetor Biraanuu Jifaraa poolisii Magaalaa Amboo ganda o1
  6. Inspector Shaanbal Guddisaa Duube poolisii Magaalaa Amboo ganda 01
  7. Baqqalaa Irranaa Tolasaa jiraata Magaalaa Amboo ganda 03 dabballee wayyaanee.
  8. Tarikuu Ebbisaa Qajeelaa jiraataa Magaalaa Amboo
  9. Birhaanuu midhaksaa didhaa jiraata Magaalaa Amboo ganda 03
  10. Gargaara kumander taarikuu Waraash poolisii Magaalaa Amboo ganda 03