Sunday, May 17, 2015

Barruun “Kanniisa” gaggeessuf qophaaye

utuuuWalaleessee  kan dubbisu—-Kumsaa dha

Kaayyon  isaa ————- Uummata Oromoo akka filmaata kanarratti “KFO/MAADIRAK” filatu, filmaata booda akka warri diinaa qabxii argame dhoksanii irraa hin fudhane akka bakka hundaatti eeggatan gorsuufi. Tokkummaan keenya akka jabaatufi.
Yaadannoon isaa——- Ilmaan Oromoo yeroo kan tokkummaa dhabuu keenyarraan kan ka’e rakkina nutti dhufe jalaa baqatanii biyyaa bayanii biyyoollessa biraatti rakkina hedduuf saaxilamaniifi.  Isaan  mana hidhaatti dararamaniifi.
Kabajamtootaa, waan danda’aniin wal gargaarun yeroo hundumaa barbaachisaadha. Biyya keessas tayee biyya Ormaa, bakka jirru hundatti akka lammii keenya cinaa dhaabannee, carraa argame hundatti fayyadamnee mirga keenyaf lolannu isi nin gaafadha.

No comments:

Post a Comment