Wednesday, January 21, 2015

URGENT: Statement released by Western Australian Oromo Community

(Oromedia, 21 January 2015)The Western Australian Oromo Community says any individual or/and group of individuals who may take part in  meeting with the Ethiopian government do not represent the Oromo Community in Western Australia.
This is in reference to telephone conversation and written request made by Ethiopian Embassy in Canberra, Australia to meet with Oromo diaspora by high level of delegate from Oromia Regional State led by Vice President. Thank you for your invitation.
As Oromo Community in Western Australia, we held a series of meeting and discussion about your request and made the following official statement to your request. We would like to inform you that we are not only unable to participate in any formal or informal discussion or dialog with the current Ethiopian Government body or it’s representative, but also we strongly and firmly oppose such gathering in its any form.
We the Oromo community in Western Australia demands that the current Ethiopian regime immediate cessation of hostility against Oromo people. We demand that Government stops its lip service campaign in the election year; release all political prisoners without any precondition, respect the basic human right of freedom of speech, peaceful assembly, and expression.
We also demand that the Government stop displacing Oromo people from its ancestral lands. We speak loud and clear that the Government cease the power immediately and allow opposition political parties to operate in the country freely. We also demand that the Government respect its article 39 constitution and allow the nation and nationalities in the empire of self-determination including cessation or union at will. Then only we believe that the door of dialog and discussion with this Government be open.
According to the press release “the current Ethiopia Government is the regime that dehumanized the Oromo public: marginalized the Oromo people politically, economically, and socially.”
Here is the press release from Oromo Community of Western Australia. Official Statemen_OCWA
The email letter sent to the Oromo community from Ethiopian Embassy Canberra indicated that “high level delegation of the Oromia Regional State led by the Vice President will visit Perth after January 23, 2015 (the specific date will be notified later) to meet with Oromo Diaspora in your city and the surroundings.”
The purposes of the meeting are:
 1. To brief on the objective situation (political, economy and social development) of the region,
 2. To brief on the Diaspora Housing Development Program and
 3. To brief on the upcoming Oromia International Diaspora Day
The venue will be in one of the big hotels in Perth, the cost of which will be covered by us. Therefore, as Chairman of your association, we seek your assistance to inform the leadership and members to attend the forthcoming meeting in Perth. The Diaspora Minister Counselor will call you on Saturday, 17 January 2015, for detailed discussion.
Here is a letter sent from Ethiopian Embassy Canberra: Ambassador’s Letter

1. Ethiopian Embassy letter to Dr. Nuru Said, Chairman of Oromia Community

2. Response to the letter by Oromo Community in W. Astralia

10 comments - What do you think?
Posted by admin - 21/01/2015 at 6:40 am
Categories: HOA News  Tags:

10 Responses to “URGENT: Statement released by Western Australian Oromo Community”

 1. Tolaa says:
  Kunoo akkas malee ijoollee Oromoo.
  Afaan Oromootiinis facaasaa.
  Gara isheen deemtutti qaanessuu dha.
 2. Caalaa says:
  Maqaa “Abbaa Bokkuu2- vise president fi ambasaderii” waan hin barreeffamneef kun waan namni biraa sobee qosaaf jedhee isiniif barreesse fakkaata. Tawus, toftaa akkanaa T P L F irraa yeroo filmaan dhiyaate eegamuun ni danda’ama. Akkuma hundi keessanuu beekamu, yeroo kanaan dura darbeeyyu qotee bultoota Oromoo naannoo Finfinneetii otoo waan tokko illee hin kenniniif lafa irraa fudhatanii, hawaasa (diaspora) Toophiyaa fi Oromoota tokko tokko biyyoota hojjatanii jiraachuu danda’anii waamanii, akka siyaasaa isaanii deeggaraniif jedhanii lafa sana badhaasani. Hawaasni garuu lafa sana gurgurateeti achii deeme. BAQALAA GARBAA waan daba isaan hojjatan ceepha’ef hidhame. Yeroo kana immoo hawaasni Oromoo Amerikaa fi Awurophaa jiran waan yeroo yerootti isaan balaleeffataniif gara Awustiraliyaatti fuul isaanii garagalfatani.
  “Kana caala Oromoo gowwoomsuu hin dandeessan.” jedhaanii.
  Oromoota dhokatanii dhaqan eegatii adaba irra buusaa.
  Oromoonni OPDO wajjin hojjatan jiraachuu dandawu. Isaan “mee dhaqnee haa ilaallu ” jedhanii nama gowwoomsuu dandawu. Kanarratti tokko tawuu qabdu.
 3. Gurmuu Karrayyuu says:
  Watch out for some TPLF/naftagna who fluently speak afaan oromoo to be used by the Woyyanee regime cadres to represent the Oromo Community in Australia. The “discussion” and support for the EPDRF government could air on so called ETV next week.
  Oromos should never, ever, again put down their arms till the last drop of our blood. We will either perish from the horn of Africa or live with dignity, equality and freedom with all the oppressed people of the region. In the mean time we have to start weeding out the BANDAS/OPDO mercineries who still want to serve TPLF in Oromiyaa
  Live free or die with dignity!!!
 4. Abaroba says:
  Ya Oromo jabadha harka kenachufitat wayanen.
 5. Land says:
  House development? They can develop at Mekele, Gonder etc but not displacing Oromo in Finfinee and it’s surrounding !
 6. Galmee Dhugaa says:
  Kun sagantaa Wayyaaneen Australia qofatti qabdu otuu hin tahiin biyyoota assa addaa keessatti saganteefatte. Toftaan Wayyaanee fi kittilayyoonni isaani deemaniin kun dura dhaabatamu qaba. oromoon flimaata tokkichi qabdu sirna kana hiddaan buqaasuu qofa.
  Jarri kun ummata keenya fixaa, hidhatti guuraa, saamaa fi gidiraa adda addaa irratti raawwacha biyoota alaa kana keessatti fuula tolfachuu fi kashlabbee waan isaan deemaniin kanaan sobamtuuf omishachuu oliif gad kaachaa akka jiran oromoo biyyoota alaa kana keessa jiru beekuu qaba.
  Kisaaraa karaa Deplomacy fi siyaasaan Oromoonni biyya alaa jiraatu Wayyaane (mootummaa gooleesitu) irratti geesifte irraa rifatan maqaa oromoo nama qabu ergani oromoo soobuuf yaalaa jiru.
  Bakka isaan qophii qaban hundatti hiriira itti bahuu fi qophii isaanii fashalsiisuun dirqama lammumaa ti. Waan taheef jabaannee irratti hojjachuu qabna. Ummata fixaa, hidhatti guuraa, barnoota irraa arihaa lafa oromoo qircachaa developmen ykn guddinni isaan himan hin jiraatu.
  Kana ergaan jedhe booda Ilmaan oromoo Australia dhihaa hedduu galatooma ajachuun barbaada. galanni keessan bilisummaa haa tahu.

No comments:

Post a Comment